Publiskie iepirkumi-BEZ MAKSAS

Šeit Jūs varat abonēt Jums interesējošos publiskos iepirkumus, kas ietver visu Latviju-BEZ MAKSAS
Nozare
Publicēts
Stadija
Atslēgas vārdi
Publicēts Iepirkums Termiņš
06.03.2015Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2015.gada vasaras sezonā Kazdangas pagastā (45000000-7)17.03.2015
Pirms 2998 d.
06.03.2015Topogrāfiskās uzmērīšanas veikšana derīgo izrakteņu ieguves vietā, derīgo izrakteņu ieguves apjoma aprēķināšana un citi ģeodēziskie pakalpojumi (71355000-1)17.03.2015
Pirms 2998 d.
06.03.2015Labiekārtojuma elementu atjaunošana Saulkrastu novada pašvaldības administratīvās teritorijas kāpu un pludmales zonā (45000000-7)17.03.2015
Pirms 2998 d.
06.03.2015Būvprojektu ekspertīzes veikšana (71000000-8)17.03.2015
Pirms 2998 d.
05.03.2015Limbažu pilsētas apgaismojuma infrastruktūras modernizācija (45316100-6)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā (45220000-5)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Valsts un pašvaldību speciālistu apmācību organizēšana un vadīšana atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.¹panta 2.daļai un Ministru kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumiem Nr.173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” (85321000-5)23.03.2015
Pirms 2992 d.
05.03.2015Autoservisa pakalpojumi pašvaldības autotransportam (50112000-3)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Pakalpojumu sniegšana uzņēmējdarbības veicināšanai Kuldīgas novadā (79000000-4)19.03.2015
Pirms 2996 d.
05.03.2015Hibrīdsistēmas vieglās automašīnas noma LIFE+ programmas projekta „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” (LIFE13 ENV/LV/000839, LIFE EcosystemServices) vajadzībām” (34110000-1)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015ESOŠO GAISMEKĻU NOMAIŅA UZ ENERGOEFEKTĪVIEM LED TEHNOLOĢIJU GAISMEKĻIEM ĀDAŽU NOVADĀ (45316100-6)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Viena dienesta vieglā automobiļa iegāde (34110000-1)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Jumtu remontdarbi Nodrošinājuma valsts aģentūras objektos (45260000-7)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Tilta būvprojekta ekspertīze (71319000-7)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Turaidas Pils GALERIJU Turaidas ielā 10, Siguldā (būves kadastra apzīmējums 80150010201) atjaunošana un restaurācija (45000000-7)19.03.2015
Pirms 2996 d.
05.03.2015Pacientu aprūpei nepieciešamais nodaļu tehniskais nodrošinājums (33100000-1, 39700000-9, 39100000-3)31.03.2015
Pirms 2984 d.
05.03.2015Latvijas Riteņbraucēju Vienības braucienam veltīts vides objekts un tam piegulošās teritorijas labiekārtojums Leona Paegles ielā 21, Siguldā (92312000-1)10.04.2015
Pirms 2974 d.
05.03.2015Dzeramā ūdens piegāde un sildīšanas, dzesēšanas iekārtu noma ar tehnisko apkopi (41110000-3)17.03.2015
Pirms 2998 d.
05.03.2015Pašvaldības publiskās teritorijas energoneefektīvā apgaismojuma nomaiņa Lielvārdes pilsētā (31527260-6, 45316100-6)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Saimniecības preču iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām (33760000-5, 39800000-0)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Degvielas piegāde Viļakas novada pašvaldības iestādēm (09100000-0)08.04.2015
Pirms 2976 d.
05.03.2015Par grafiskās stacijas komplektācijas paplašināšanu (32333000-6)19.03.2015
Pirms 2996 d.
05.03.2015Mīkstā inventāra piegāde (39500000-7)18.03.2015
Pirms 2997 d.
05.03.2015Par paklāju piegādi (39531000-3)19.03.2015
Pirms 2996 d.
05.03.2015SIA "Liepājas teātris" darbinieku veselības apdrošināšana (66512200-4)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Par serveru piegādi (48811000-6)19.03.2015
Pirms 2996 d.
05.03.2015Par meža autoceļa „Bukas ceļš” remontdarbiem Vidzemes reģiona Rietumvidzemes mežsaimniecības Valmieras meža iecirknī (45233142-6)17.03.2015
Pirms 2998 d.
05.03.2015„Interneta pakalpojumu un vienotā datu pārraides tīkla savienojuma nodrošināšana Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”” (72400000-4)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Zivju un vēžu resursu pavairošana un atražošana Limbažu Lielezerā, Lādes ezerā un Augstrozes Lielezerā (03310000-5)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Degvielas iegāde Valsts asinsdonoru centra vajadzībām (09000000-3)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Līdaku un zandartu mazuļu, līdaku kāpuru iegāde (03311000-2)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015METĀLIZSTRĀDĀJUMU PIEGĀDE (14622000-7)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Ilūkstes novada pašvaldībai piederošo sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) un brīvprātīgās atbildības (KASKO) apdrošināšana (66514100-7, 66000000-0)17.03.2015
Pirms 2998 d.
05.03.2015„Pārsienamo materiālu piegāde” (33141100-1)24.03.2015
Pirms 2991 d.
05.03.2015„Vienreizējas lietošanas medicīnisko instrumentu piegāde” (33141000-0)24.03.2015
Pirms 2991 d.
05.03.2015Asfaltbetona bedrīšu remonts Kocēnu novadā (45233228-3)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Ārējo videonovērošanas kameru piegāde un uzstādīšana (51500000-7)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Ziedu un ziedu kompozīciju iegāde (03121200-7)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Par apgaismojuma un palaišanas iekārtu materiālu iegādi (31500000-1)17.03.2015
Pirms 2998 d.
05.03.2015Pārtikas preču piegāde Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Margrietiņa” vajadzībām” (15000000-8)16.03.2015
Pirms 2999 d.
Lapa izstrādes stadijā!!!
Site is under construction!!!