Publiskie iepirkumi-BEZ MAKSAS

Šeit Jūs varat abonēt Jums interesējošos publiskos iepirkumus, kas ietver visu Latviju-BEZ MAKSAS
Nozare
Publicēts
Stadija
Atslēgas vārdi
Publicēts Iepirkums Termiņš
05.03.2015Pārtikas produktu piegāde Aizkraukles PII (15000000-8)07.04.2015
Pirms 2977 d.
05.03.2015Atkritumu konteineru noma un apsaimniekošana izejās uz jūru un pludmalē Jūrmalas pilsētā (44613700-7)18.03.2015
Pirms 2997 d.
05.03.2015Pludmales solu noma un apsaimniekošana Jūrmalas pilsētas pludmalē (90680000-7)18.03.2015
Pirms 2997 d.
05.03.2015Būvprojekta "Mazā Dārza un A.Pumpura ielu (posmā no Bauskas ielas līdz Strādnieku ielai) rekonstrukcija, Daugavpilī" izstrāde" (71000000-8)17.03.2015
Pirms 2998 d.
05.03.2015HiPath 4000 telefonu centrāles modernizācija (50334120-2)20.03.2015
Pirms 2995 d.
05.03.2015Elektromateriālu piegāde LLU vajadzībām (31000000-6)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi SIA "Talsu namsaimnieks" vajadzībām (90915000-4)17.03.2015
Pirms 2998 d.
05.03.2015Sporta invenāra piegāde (37400000-2)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Kondicionieru iegāde un uzstādīšana Ogres rajona tiesas un Bauskas rajona tiesas vajadzībām (42510000-4)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Pārvietojamu, salokāmu sēdvietu komplektu izgatavošana un piegāde (39112000-0)19.03.2015
Pirms 2996 d.
05.03.2015Informācijas materiālu grafiskā dizaina izstrāde, maketu izgatavošana, iespiešana, autoruzraudzība un piegāde (22000000-0)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015„Pasta salas un tajā esošā aprīkojuma uzturēšana, Jelgavā” (90680000-7, 77310000-6, 77314000-4, 90610000-6)15.04.2015
Pirms 2969 d.
05.03.2015Objekta Rīgā, Elvīras ielā 19 jauna ieejas mezgla izbūve, ventilācijas šahtu nojaukšana (45262700-8)26.03.2015
Pirms 2989 d.
05.03.2015Priedaines ielas posma no Mežaparka ielas līdz Rūpnieku ielai Piņkos, Babītes pagastā, pārbūve (45233220-7)01.04.2015
Pirms 2983 d.
05.03.2015Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde (18100000-0)08.04.2015
Pirms 2976 d.
05.03.2015Lielgabarīta kravu pārvadāšanas un kraušanas pakalpojumi uz diviem gadiem (60000000-8)31.03.2015
Pirms 2984 d.
05.03.2015Transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts (50100000-6)17.03.2015
Pirms 2998 d.
05.03.2015"Kurināmās malkas iegāde Strenču novada pašvaldības iestādēm" (03413000-8)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Dažādu ķīmisko produktu iegāde - 1.kārta (24000000-4) Prognozētā līgumcena: 60 000,0015.04.2015
Pirms 2969 d.
05.03.2015Telpu uzkopšanas pakalpojumi (90910000-9)20.03.2015
Pirms 2995 d.
05.03.2015Flīģeļa iegāde ar piegādi J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām (37311100-2)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015"Par higienas un uzkopšanas materiāliem" (39800000-0, 33700000-7)19.03.2015
Pirms 2996 d.
05.03.2015Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides lietojumprogrammatūras pilnveidošana un uzturēšana (72262000-9)15.04.2015
Pirms 2969 d.
05.03.2015Remontdarbi Vecumnieku novada domes Valles, Skaistkalnes un Stelpes pagasta pārvaldēs (45400000-1)17.03.2015
Pirms 2998 d.
05.03.2015Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki) km 76,600 - 77,873 un km 80,280 - 81,760 seguma atjaunošana (45233110-3)08.04.2015
Pirms 2976 d.
05.03.2015Kancelejas preču iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām (30192700-8) Prognozētā līgumcena: 44 000,0008.04.2015
Pirms 2976 d.
05.03.2015Autotransporta pakalpojumi Smārdes pamatskolas skolēnu (pasažieru) pārvadājumiem (60100000-9)07.04.2015
Pirms 2977 d.
05.03.2015Mēbeļu piegāde Priekules novada pašvaldības Sociālā atbalsta centram (39143112-4, 39130000-2, 39141000-2, 39143110-0)17.03.2015
Pirms 2998 d.
05.03.2015"Eglaines feldšerpunkta remonts" (45000000-7)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas uzstšadīšana robežkontroles punktā "Pededze" (45200000-9)27.03.2015
Pirms 2988 d.
05.03.2015Medikamentu un medicīnas preču piegāde Balvu novada pašvaldības "Pansionāts "Balvi"" vajadzībām. (33610000-9, 33620000-2, 33630000-5, 33640000-8, 33650000-1, 33660000-4, 33670000-7, 33140000-3, 33690000-3, 33600000-6)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Ielu un ceļu asfaltbetona seguma uzturēšana un grants ceļu seguma uzturēšana ar autogreideri Carnikavas novadā 2015.gadā (45233221-4, 45233141-9)18.03.2015
Pirms 2997 d.
05.03.2015Par elektroinstalācijas materiālu iegādi (31611000-2)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Pasažieru autobusu piegāde (34121100-2)31.03.2015
Pirms 2984 d.
05.03.2015Zemes ierīcība Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām (71355000-1)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Pirmsskolas izglītības iestādes „Jāņtārpiņš” zibens aizsardzības sistēmas izbūve un elektroapgādes ierīkošana Līgo kalnā (45311000-0, 45312310-3)18.03.2015
Pirms 2997 d.
05.03.2015Medicīnas un higiēnas preču iepirkums (33700000-7, 33000000-0)25.03.2015
Pirms 2990 d.
05.03.2015Par Talsu novada pašvaldības autotransporta virsbūvju mazgāšanas pakalpojumu sniegšanu (50112300-6)17.03.2015
Pirms 2998 d.
05.03.2015Eļļas un smērvielu iegāde Talsu novada pašvaldības skolēnu autobusu vajadzībām (09211000-1)17.03.2015
Pirms 2998 d.
05.03.2015Limbažu pilsētas apgaismojuma infrastruktūras modernizācija (45316100-6)16.03.2015
Pirms 2999 d.
Lapa izstrādes stadijā!!!
Site is under construction!!!