Publiskie iepirkumi-BEZ MAKSAS

Šeit Jūs varat abonēt Jums interesējošos publiskos iepirkumus, kas ietver visu Latviju-BEZ MAKSAS
Nozare
Publicēts
Stadija
Atslēgas vārdi
Publicēts Iepirkums Termiņš
02.09.2014Nakts redzamības briļļu, eholotes un termālās kameras piegāde Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas vajadzībām (38114000-7, 35125300-2, 38632000-4)15.09.2014
Pirms 2637 d.
02.09.2014Vērgales pamatskolas fasādes renovācija (45000000-7)15.09.2014
Pirms 2637 d.
01.09.2014„Medaparatūras montāža, tehniskās apkopes un remonti SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”” (50000000-5)12.09.2014
Pirms 2640 d.
01.09.2014Papildus būvdarbi Vecbebru muižas kungu mājas teritorijas labiekārtošanā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā pasākuma „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” aktivitātes 8.2. „Profesionālās izglītības iestādes īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas sakopšana un labiekārtošana, lai nodrošinātu publisku pieejamību un kultūras mantojuma saglabāšanu” ietvaros (45233222-1)15.09.2014
Pirms 2637 d.
01.09.2014VNĪ pārvaldībā un valdījumā esošo objektu dūmvadu, skursteņu tīrīšana, pārbaude, dabīgās/piespiedu ventilācijas apkope un remontdarbu veikšana (90915000-4)12.09.2014
Pirms 2640 d.
01.09.2014Gulbenes novada Lejasciema pagasta ceļa "Veri-Jānuži" seguma remonts (45233220-7)12.09.2014
Pirms 2640 d.
01.09.2014Vakcīnu iegāde (33651600-4)12.09.2014
Pirms 2640 d.
01.09.2014Latvijas Mākslas Akadēmijas (LMA) trešā stāva mācību telpu rekonstrukcija atbilstoši ugunsdrošības prasībām (45213313-0)12.09.2014
Pirms 2640 d.
01.09.2014Klientu apkalpošanas zvanu un elektronisko datu apstrādes pakalpojuma iegāde (79512000-6)17.10.2014
Pirms 2605 d.
01.09.2014Gājēju ietvju un automašīnu stāvvietas izbūve Vecumnieku novadā (45200000-9)12.09.2014
Pirms 2640 d.
01.09.2014Mīkstā inventāra iegāde (39510000-0)15.09.2014
Pirms 2637 d.
01.09.2014Par tiesībām veikt meža meliorācijas sistēmas „Lazdogas masīvs” rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi Latgales reģiona Ziemeļlatgales mežsaimniecības Balvu meža iecirknī (71322000-1)17.09.2014
Pirms 2635 d.
01.09.2014Balss un video konferences iekārtas piegāde (32570000-9)15.09.2014
Pirms 2637 d.
01.09.2014Veselības apdrošināšanas pakalpojumi (66512200-4)15.09.2014
Pirms 2637 d.
01.09.2014Skolas saimniecības ēkas jumta siltināšana un seguma ierīkošana (45261410-1, 45261210-9)15.09.2014
Pirms 2637 d.
01.09.2014Dabas aizsardzības pārvaldes jumt remonts. (45260000-7)12.09.2014
Pirms 2640 d.
01.09.2014Finanšu pārskatu revīzija (79212100-4)12.09.2014
Pirms 2640 d.
01.09.2014"Atklātās BMX trases rekonstrukcija Krustkalna ielā 5 un Saules ielā 141, Ventspilī" (45200000-9)12.09.2014
Pirms 2640 d.
01.09.2014Elastomers infūzijas sūknis ķīmijterapijai ar papildus aprīkojumu (33194100-7)12.09.2014
Pirms 2640 d.
01.09.2014Ceļojošās izstādes stenda konstrukcija (92521100-0)12.09.2014
Pirms 2640 d.
01.09.2014Operatīvā medicīniskā transporta un tā vadītāju pakalpojuma nodrošināšana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālajam centram (60100000-9)13.10.2014
Pirms 2609 d.
01.09.2014Par meža autoceļu "Karjera ceļš", "Mežceļš", "Pulku ceļš", "Staipekņu stiga" remontdarbiem Vidzemes reģiona Austrumvidzemes mežsaimniecībā (45233142-6)12.09.2014
Pirms 2640 d.
01.09.2014Datortehnikas un cita veida tehnikas, aprīkojuma piegāde muzejiem projektā LLB-2-208 „Museum Gateway”, akronīms MG (39000000-2, 31520000-7, 32320000-2, 16311000-8, 38510000-3, 39710000-2, 30200000-1) Prognozētā līgumcena: 80 000,00 - 110 000,0029.09.2014
Pirms 2623 d.
01.09.2014„Sējēju ielas un ar to saistīto apakšzemes komunikāciju būvdarbi”, (45230000-8)12.09.2014
Pirms 2640 d.
01.09.2014Malkas piegāde VSAC "Vidzeme" vajadzībām (03413000-8)02.10.2014
Pirms 2620 d.
01.09.2014Plastisko maisu - caurulīšu sistēmas ar filtru trombocītu masas no leikocītu - trombocītu slāņa sagatavošanai, filtrēšanai un uzglabāšanai (33000000-0) Prognozētā līgumcena: 140 000,0013.10.2014
Pirms 2609 d.
01.09.2014„Jūras velkoņa/ledlauža FOROS remonts ar dokošanu”. (50241100-7)13.10.2014
Pirms 2609 d.
01.09.2014Par sabiedriskā transporta braukšanas biļešu, abonementa biļešu, līgumsoda kvīšu, līgumsoda rēķinu un kontroles talonu izgatavošanu un piegādi (79823000-9)01.10.2014
Pirms 2621 d.
01.09.2014Amatas novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi Skujenes, Nītaures un Zaubes pagastos (45233200-1)12.09.2014
Pirms 2640 d.
01.09.2014Pārtikas produktu iegādes pakalpojuma nodrošināšana tirdzniecības vietā (15800000-6)15.09.2014
Pirms 2637 d.
01.09.2014Malkas iegāde Amatas novada Drabešu internātpamatskolas vajadzībām (03413000-8)12.09.2014
Pirms 2640 d.
01.09.2014„Datu glabāšanas masīva disku plaukta iegāde, piegāde, uzstādīšana un konfigurēšana” (30000000-9)12.09.2014
Pirms 2640 d.
01.09.2014„Jumtu segumu remonts VAS ”Latvijas autoceļu uzturētājs” objektos” (45000000-7)15.09.2014
Pirms 2637 d.
01.09.2014Latvijas nacionālā stenda nodrošināšana starptautiskajā tūrisma izstādē „Vakantiebeurs-2015” (79931000-9, 60100000-9, 39154100-7)12.09.2014
Pirms 2640 d.
29.08.2014Papildus darbu veikšana Ogres tehnikuma infrastruktūras uzlabošanai (45000000-7)09.09.2014
Pirms 2643 d.
29.08.2014Mēbeļu iegāde dienesta viesnīcas vajadzībām (39100000-3)09.09.2014
Pirms 2643 d.
29.08.2014Par tiesībām veikt tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību objektam "Tramvaja līnijas un pieguļošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija Liepājā" (71320000-7)01.10.2014
Pirms 2621 d.
29.08.2014Kancelejas preču iegāde (30192700-8)09.09.2014
Pirms 2643 d.
29.08.2014Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2014./2015.gada ziemas periodā (90620000-9) Prognozētā līgumcena: 57 500,0029.09.2014
Pirms 2623 d.
29.08.2014Automašīnu iegāde valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” vajadzībām (34100000-8) Prognozētā līgumcena: 134 000,0009.10.2014
Pirms 2613 d.
Lapa izstrādes stadijā!!!
Site is under construction!!!