Publiskie iepirkumi-BEZ MAKSAS

Šeit Jūs varat abonēt Jums interesējošos publiskos iepirkumus, kas ietver visu Latviju-BEZ MAKSAS
Nozare
Publicēts
Stadija
Atslēgas vārdi
Publicēts Iepirkums Termiņš
27.08.2014Numerācijas datu bāzes uzturēšanas pakalpojums (72322000-8)08.09.2014
Pirms 3188 d.
27.08.2014NBS Kājnieku skolas ēku Nr.002, Nr.003, Nr.033, Nr.038 remontdarbi un gāzes rezervuāru aizsargžoga izbūve, Lāčplēša ielā 1, Alūksnē (45000000-7)09.09.2014
Pirms 3187 d.
27.08.2014Par meža autoceļa „Lielais akmens-Riteņovka” remontdarbiem Latgales reģiona Dienvidlatgales mežsaimniecības Nīcgales meža iecirknī (45233142-6)11.09.2014
Pirms 3185 d.
27.08.2014Tīkla maršrutētāja un Tīkla ugunsmūra iegāde (30236000-2, 32413100-2)08.09.2014
Pirms 3188 d.
27.08.2014Automašīnu SCANIA remonts un rezerves daļu iegāde (50112000-3)09.09.2014
Pirms 3187 d.
27.08.2014„Stadiona „Lokomotīve” būvju rekonstrukcija”” (45000000-7)08.09.2014
Pirms 3188 d.
27.08.2014Dienas centra „Švarcenieki” renovācijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība (71000000-8, 71242000-6)10.09.2014
Pirms 3186 d.
27.08.2014Atkritumu izvešana Nodrošinājuma valsts aģentūras apsaimniekošanā esošajos nekustamajos īpašumos Rīgā (90500000-2)08.09.2014
Pirms 3188 d.
27.08.2014Kurināmās (akcizētās) dīzeļdegvielas piegāde. (09130000-9)08.09.2014
Pirms 3188 d.
27.08.2014Mobilo sakaru pakalpojumi (64212000-5)09.09.2014
Pirms 3187 d.
27.08.2014Pārtikas preču piegāde Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas vajadzībām (15000000-8) Prognozētā līgumcena: 61 903,5922.09.2014
Pirms 3174 d.
27.08.2014Donoru plazmaferēzes vienreizējās lietošanas maģistrāles plazmas sagatavošanai preparatu razošanai (33000000-0) Prognozētā līgumcena: 136 000,00 - 137 000,0007.10.2014
Pirms 3159 d.
27.08.2014Donoru plazmaferēzes vienreizējās lietošanas maģistrāles plazmas sagatavošanai preparatu razošanai (33000000-0) Prognozētā līgumcena: 136 000,00 - 137 000,0007.10.2014
Pirms 3159 d.
27.08.2014Teleskopiskā pļāvēja - smalcinātāja piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām (16000000-5)09.09.2014
Pirms 3187 d.
27.08.2014Valsts meža dienesta amatpersonu (darbinieku) veselības apdrošināšana (66512200-4)07.10.2014
Pirms 3159 d.
27.08.2014Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana projektā „Publiskās atpūtas vietas izveide Sējas novada Pabažu ciemā pie Pabažu ezera” (71247000-1)09.09.2014
Pirms 3187 d.
27.08.2014Atkritumu apsaimniekošana Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētās (90500000-2)14.10.2014
Pirms 3152 d.
27.08.2014Medicīnisko iekārtu apkopes, drošības , funkcionālās pārbaudes, mērierīču kalibrēšanas, verificēšanas, metroloģiskās kontroles un darba zonas monitoringa pakalpojumi (50400000-9)29.09.2014
Pirms 3167 d.
27.08.2014Mārupes novada ielu un ceļu uzturēšanas darbi 2014.-2016.gada ziemas sezonā (45233141-9) Prognozētā līgumcena: 230 000,0030.09.2014
Pirms 3166 d.
27.08.2014Pārtikas produktu piegāde Saldus Profesionālās vidusskolas vajadzībām (15000000-8)08.09.2014
Pirms 3188 d.
27.08.2014"Datoru iegāde Strenču novada pašvaldības iestādēm" (30213300-8)08.09.2014
Pirms 3188 d.
27.08.2014Par Rīgas 1.slimnīcas 22.korpusa mēbeļu piegādi un uzstādīšanu (39100000-3)09.09.2014
Pirms 3187 d.
27.08.2014Meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi Vidusdaugavas mežsaimniecības Jaunjelgavas meža iecirknī (45112320-4)12.09.2014
Pirms 3184 d.
27.08.2014Termovizoru iegāde projekta „Zivju resursu aizsardzība” ietvaros (38636000-2)08.09.2014
Pirms 3188 d.
27.08.2014Dzīvojamo māju Ludzā, Latgales ielā 88 un 90 pieslēgšana pie pilsētas kanalizācijas tīkliem (45232400-6, 45000000-7)11.09.2014
Pirms 3185 d.
27.08.2014Klīnikas noformējuma izkārtnes piegāde LLU VMF vajadzībām ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros (31523000-8)07.10.2014
Pirms 3159 d.
27.08.2014Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projekta izstrāde un montāža (51000000-9)29.09.2014
Pirms 3167 d.
27.08.2014Divu IP Audio kodētāju - dekodētāju piegāde (32500000-8)08.09.2014
Pirms 3188 d.
27.08.2014Rāmuļu skolas vecā ūdens ieguves urbuma likvidēšana un jaunas artēziskās akas izbūve, Rāmuļos, Vaives pagastā, Cēsu novadā. (45262220-9)08.09.2014
Pirms 3188 d.
27.08.2014Akmeņogļu piegāde 2014/2015 gada apkures sezonai (09111100-1)26.09.2014
Pirms 3170 d.
27.08.2014Medicīnas preču piegāde SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” traumatoloģijas un ortopēdijas nodaļas vajadzībām (33100000-1)09.09.2014
Pirms 3187 d.
27.08.2014Degvielas iegāde Aizkraukles Profesionālās vidusskolas vajadzībām (09100000-0)08.09.2014
Pirms 3188 d.
27.08.2014Vulfa Franka un Herca Franka darbu multimediālās ekspozīcijas aprīkojuma iegāde (92520000-2)09.09.2014
Pirms 3187 d.
27.08.2014Farmācijas izstrādājumu - medikamentu piegāde Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” struktūrvienību vajadzībām (33600000-6)11.09.2014
Pirms 3185 d.
26.08.2014Projekta iesnieguma izstrāde un saskaņošana, un energoaudita veikšana APP „Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts” dalībai EEZ projektu konkursā (71000000-8)08.09.2014
Pirms 3188 d.
26.08.2014Laboratorijas piederumu un reģentu iegāde projektu: "SONOSCA", "GOIMPLANT", "NANOFOROSTEO" ietvaros (38000000-5)08.09.2014
Pirms 3188 d.
26.08.2014Higiēnas preču piegāde (33700000-7)08.09.2014
Pirms 3188 d.
26.08.2014Apgaismojuma ierīkošana Ilūkstes novada Doļnajas ciemā (31000000-6, 45000000-7)08.09.2014
Pirms 3188 d.
26.08.2014Parka kultūras laukumā 2, Viļānos labiekārtošana (45000000-7)09.09.2014
Pirms 3187 d.
26.08.2014Zemes vienības "Lejas Vēveri", Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra apzīmējumu 4262 001 0121, zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšana (71355000-1)08.09.2014
Pirms 3188 d.
Lapa izstrādes stadijā!!!
Site is under construction!!!