Publiskie iepirkumi-BEZ MAKSAS

Šeit Jūs varat abonēt Jums interesējošos publiskos iepirkumus, kas ietver visu Latviju-BEZ MAKSAS
Nozare
Publicēts
Stadija
Atslēgas vārdi
Publicēts Iepirkums Termiņš
03.01.2014Ierīces un iekārtas (30230000-0, 48000000-8, 31700000-3)16.01.2014
Pirms 3423 d.
03.01.2014Rēzeknes Augstskolas Katlu mājas rekonstrukcija Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētā projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai " ietvaros (45000000-7)10.02.2014
Pirms 3398 d.
03.01.2014Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana LR Tiesībsarga biroja vajadzībām 2014. un 2015.gadam (79997000-9)20.01.2014
Pirms 3419 d.
03.01.2014"Brošūru "Jūrmala 2014" korektūra, druka un piegāde (22150000-6)14.01.2014
Pirms 3425 d.
03.01.2014Tērpu šūšana Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. – 2014. gadam, projekta „Sadarbība teātra un mūzikas mākslu attīstībā” ietvaros (50830000-2)14.01.2014
Pirms 3425 d.
03.01.2014Ūdensapgādes, kanalizācijas un santehnikas materiālu piegāde (44164310-3, 44000000-0)03.02.2014
Pirms 3405 d.
03.01.2014Pārtikas produktu piegāde Liepnas internātpamatskolai 2014.gadā (15800000-6)14.01.2014
Pirms 3425 d.
03.01.2014Tūrisma ceļveža un karšu druka un piegāde Tukuma Tūrisma informācijas centram (79800000-2)14.01.2014
Pirms 3425 d.
03.01.2014Veļas mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana PII „Pienenīte” vajadzībām (51543400-4)14.01.2014
Pirms 3425 d.
03.01.2014Pārtikas produktu piegāde (15000000-8)14.01.2014
Pirms 3425 d.
03.01.2014Eurodesk reģionālo koordinatoru pakalpojumi 2014.gadam (79951000-5)15.01.2014
Pirms 3424 d.
03.01.2014Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas ēkas Rīgā, Rūpniecības ielā 21 telpu uzkopšanas darbi (90910000-9)14.01.2014
Pirms 3425 d.
03.01.2014Reaģentu AB(0) asins grupas noteikšanai piegāde (33696100-6)14.01.2014
Pirms 3425 d.
03.01.2014Siltumapgādes materiālu un iekārtu piegāde (44000000-0, 42100000-0)03.02.2014
Pirms 3405 d.
03.01.2014Salu tilta renovācija (45233120-6)28.02.2014
Pirms 3380 d.
03.01.2014Bruģa segumu ikdienas uzturēšana Liepājā (45233222-1)15.01.2014
Pirms 3424 d.
03.01.2014Juridisko pakalpojumu sniegšana Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām (79140000-7)14.01.2014
Pirms 3425 d.
03.01.2014Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana LR Tiesībsarga biroja vajadzībām 2014. un 2015 gadā (90910000-9)20.01.2014
Pirms 3419 d.
03.01.2014Vieglo automašīnu un komerctransporta noma (34100000-8)03.02.2014
Pirms 3405 d.
03.01.2014Sarunu procedūra uz vērtēšanas eksperta (nozares eksperta) amata vietām iesniegto projektu izvērtēšanai (79419000-4) Prognozētā līgumcena: 23 283,0017.01.2014
Pirms 3422 d.
03.01.2014Energoefektivitātes paaugstināšana Laidzes Profesionālās vidusskolas ēkā (45000000-7)03.02.2014
Pirms 3405 d.
03.01.2014Transporta līdzekļu tehniskā apkope un remonts (50100000-6)14.01.2014
Pirms 3425 d.
03.01.2014Degvielas piegāde Iecavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām (09134200-9, 09132000-3)17.02.2014
Pirms 3391 d.
03.01.2014Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātnes rekonstrukcija (45000000-7)19.02.2014
Pirms 3389 d.
03.01.2014Pārtikas preču piegāde Rīgas 154.PII vajadzībām (15000000-8)03.02.2014
Pirms 3405 d.
03.01.2014Kurināmās malkas iegāde Zvārdes pagasta pārvaldes vajadzībām (03413000-8)14.01.2014
Pirms 3425 d.
03.01.2014Pašvaldības laikraksta „BAUSKAS NOVADA VĒSTIS” piegāde (22000000-0)14.01.2014
Pirms 3425 d.
03.01.2014Lietisko pierādījumu savākšanas komplekts (30236200-4)17.01.2014
Pirms 3422 d.
03.01.2014"Vecumnieku Novada Ziņu" tipogrāfiskās iespiešanas pakalpojums (79800000-2)14.01.2014
Pirms 3425 d.
02.01.2014Būvdarbu veikšana saskaņā ar projektu "Siltumnīcas būvniecība (2.kārta) 1.Pasažieru iela 6, Daugavpilī" (45213000-3) Statuss: Pārtraukts15.01.2014
Pirms 3424 d.
02.01.2014Aviobiļešu iegāde (63510000-7) Statuss: Pārtraukts13.01.2014
Pirms 3426 d.
Lapa izstrādes stadijā!!!
Site is under construction!!!