Publiskie iepirkumi-BEZ MAKSAS

Šeit Jūs varat abonēt Jums interesējošos publiskos iepirkumus, kas ietver visu Latviju-BEZ MAKSAS
Nozare
Publicēts
Stadija
Atslēgas vārdi
Publicēts Iepirkums Termiņš
05.03.2015Lielgabarīta kravu pārvadāšanas un kraušanas pakalpojumi uz diviem gadiem (60000000-8)31.03.2015
Pirms 2984 d.
05.03.2015Transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts (50100000-6)17.03.2015
Pirms 2998 d.
05.03.2015"Kurināmās malkas iegāde Strenču novada pašvaldības iestādēm" (03413000-8)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Dažādu ķīmisko produktu iegāde - 1.kārta (24000000-4) Prognozētā līgumcena: 60 000,0015.04.2015
Pirms 2969 d.
05.03.2015Telpu uzkopšanas pakalpojumi (90910000-9)20.03.2015
Pirms 2995 d.
05.03.2015Flīģeļa iegāde ar piegādi J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām (37311100-2)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015"Par higienas un uzkopšanas materiāliem" (39800000-0, 33700000-7)19.03.2015
Pirms 2996 d.
05.03.2015Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides lietojumprogrammatūras pilnveidošana un uzturēšana (72262000-9)15.04.2015
Pirms 2969 d.
05.03.2015Remontdarbi Vecumnieku novada domes Valles, Skaistkalnes un Stelpes pagasta pārvaldēs (45400000-1)17.03.2015
Pirms 2998 d.
05.03.2015Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki) km 76,600 - 77,873 un km 80,280 - 81,760 seguma atjaunošana (45233110-3)08.04.2015
Pirms 2976 d.
05.03.2015Kancelejas preču iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām (30192700-8) Prognozētā līgumcena: 44 000,0008.04.2015
Pirms 2976 d.
05.03.2015Autotransporta pakalpojumi Smārdes pamatskolas skolēnu (pasažieru) pārvadājumiem (60100000-9)07.04.2015
Pirms 2977 d.
05.03.2015Eļļas un smērvielu iegāde Talsu novada pašvaldības skolēnu autobusu vajadzībām (09211000-1)17.03.2015
Pirms 2998 d.
05.03.2015Limbažu pilsētas apgaismojuma infrastruktūras modernizācija (45316100-6)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā (45220000-5)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Valsts un pašvaldību speciālistu apmācību organizēšana un vadīšana atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.¹panta 2.daļai un Ministru kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumiem Nr.173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” (85321000-5)23.03.2015
Pirms 2992 d.
05.03.2015Autoservisa pakalpojumi pašvaldības autotransportam (50112000-3)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Pakalpojumu sniegšana uzņēmējdarbības veicināšanai Kuldīgas novadā (79000000-4)19.03.2015
Pirms 2996 d.
05.03.2015Hibrīdsistēmas vieglās automašīnas noma LIFE+ programmas projekta „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” (LIFE13 ENV/LV/000839, LIFE EcosystemServices) vajadzībām” (34110000-1)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015ESOŠO GAISMEKĻU NOMAIŅA UZ ENERGOEFEKTĪVIEM LED TEHNOLOĢIJU GAISMEKĻIEM ĀDAŽU NOVADĀ (45316100-6)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Viena dienesta vieglā automobiļa iegāde (34110000-1)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Jumtu remontdarbi Nodrošinājuma valsts aģentūras objektos (45260000-7)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Tilta būvprojekta ekspertīze (71319000-7)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Turaidas Pils GALERIJU Turaidas ielā 10, Siguldā (būves kadastra apzīmējums 80150010201) atjaunošana un restaurācija (45000000-7)19.03.2015
Pirms 2996 d.
05.03.2015Pacientu aprūpei nepieciešamais nodaļu tehniskais nodrošinājums (33100000-1, 39700000-9, 39100000-3)31.03.2015
Pirms 2984 d.
05.03.2015Latvijas Riteņbraucēju Vienības braucienam veltīts vides objekts un tam piegulošās teritorijas labiekārtojums Leona Paegles ielā 21, Siguldā (92312000-1)10.04.2015
Pirms 2974 d.
05.03.2015Dzeramā ūdens piegāde un sildīšanas, dzesēšanas iekārtu noma ar tehnisko apkopi (41110000-3)17.03.2015
Pirms 2998 d.
05.03.2015Pašvaldības publiskās teritorijas energoneefektīvā apgaismojuma nomaiņa Lielvārdes pilsētā (31527260-6, 45316100-6)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Saimniecības preču iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām (33760000-5, 39800000-0)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Degvielas piegāde Viļakas novada pašvaldības iestādēm (09100000-0)08.04.2015
Pirms 2976 d.
05.03.2015Par grafiskās stacijas komplektācijas paplašināšanu (32333000-6)19.03.2015
Pirms 2996 d.
05.03.2015Mīkstā inventāra piegāde (39500000-7)18.03.2015
Pirms 2997 d.
05.03.2015Atkritumu konteineru noma un apsaimniekošana izejās uz jūru un pludmalē Jūrmalas pilsētā (44613700-7)18.03.2015
Pirms 2997 d.
05.03.2015Pludmales solu noma un apsaimniekošana Jūrmalas pilsētas pludmalē (90680000-7)18.03.2015
Pirms 2997 d.
05.03.2015Būvprojekta "Mazā Dārza un A.Pumpura ielu (posmā no Bauskas ielas līdz Strādnieku ielai) rekonstrukcija, Daugavpilī" izstrāde" (71000000-8)17.03.2015
Pirms 2998 d.
05.03.2015HiPath 4000 telefonu centrāles modernizācija (50334120-2)20.03.2015
Pirms 2995 d.
05.03.2015Elektromateriālu piegāde LLU vajadzībām (31000000-6)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi SIA "Talsu namsaimnieks" vajadzībām (90915000-4)17.03.2015
Pirms 2998 d.
05.03.2015Sporta invenāra piegāde (37400000-2)16.03.2015
Pirms 2999 d.
05.03.2015Kondicionieru iegāde un uzstādīšana Ogres rajona tiesas un Bauskas rajona tiesas vajadzībām (42510000-4)16.03.2015
Pirms 2999 d.
Lapa izstrādes stadijā!!!
Site is under construction!!!