Noteikumi

      Esiet sveicināti DANS.lv. Mēs esam apņēmušies padarīt jūsu pieredzi ar DANS.lv par pozitīvu pieredzi. Sekojošie Noteikumi un Nosacījumi izklāsta jūsu pienākumus pret mums un mūsu pienākumus pret jums izmantojot mūsu ērtos un noderīgos pakalpojumus. Lūdzam izlasīt. Informāciju par privātumu varat izlasīt nodaļā privātums.

      1. Piekrišana Noteikumiem un Nosacījumiem

      1.1 Šajos noteikumos un nosacījumos formāli tiek izklāstīti jūsu pienākumi attiecībā uz pakalpojumiem, mājaslapu un mobīlajām aplikācijām. Tie izceļ to, ka mēs darīsim visu, lai palīdzētu Jums iegūt labu pieredzi, bet nebūsim atbildīgi par jūsu atrastā pakalpojuma sniedzēja padarīto. Mēs sagaidām, lai katrs no lietotājiem būtu godīgs savos darījumos.
      1.2 Reģistrējoties, kā pakalpojuma sniedzējam vai lietotājam, jūs piekrītat šiem Noteikumiem un Nosacījumiem. Šie Noteikumi un Nosacījumi laiku pa laikam var tikt mainīti vai grozīti pēc DANS.lv ieskatiem. Grozījumi stāsies spēkā uzreiz pēc to publicēšanas mājas lapā. Jūs sesat atbildīgs par iepazīšananos ar noteikumu un nosacījumu gorzījumiem. Ja turpināsiet lietot mājas lapu un pakalpojumus tas nozīmē, ka esat piekrituši Noteikumu un Nosacījumu izmaiņām.

      2. Definīcijas

      2.1 Jēdzienu definīcijas: noteikumos un nosacījumos lietotajiem jēdzieniem ir sekojoši paskaidrojumi: DANS.lv Aprēķinātājs ir kalkulators, kas atļauj lietotājiem iegūt novērtējumu/tāmi kāda prejekta izmaksām; Lietotājs ir vai nu pakalpojumu pircējs vai sniedzējs; Privātuma politikas noteikumiatrodas mūsu mājaslapā un var tikt mainīti laiku pa laikam; Pakalpojumi ir visi pakalpojumi ko piedāvā DANS.lv kā piemēram: aprēķinātājs, darbu piedāvājumi, pieprasījumi, amatnieku atbilstības meklēšana, konta apkalpošana, atsauksmju forums, ziņojumu dēlis, SMS brīdinājumi un citi pakapojumi ko piedāvā DANS.lv; Noteikumi un nosacījumi , kas var būt atjaunoti laiku pa laikam un kuros jābūt ietvertai privātuma politikai. Pakalpojuma sniedzējs ir darba darītājs, kurš reģistrējies šajā mājas lapā lai dotu profesionālus padomus un sniegtu pakalpojumus lietotājiem. Lietotājs ir jebkurš reģistrētais patērētājs, kurš var veikt pakalpojuma sniedzēja sniegto padomu un pakalpojumu pieprasījumu; Mobīlā aplikācija: jebkura Android, IOS vai jebkura cita veida aplikācija, kura ir izstrādāta lietošanai mobīlajā telefonā vai planšetdatorā, lai palīdzētu piekļūt un lietot DANS.lv mājaslapu un tās piedāvātos pakalpojumus; Mājaslapa ir jebkura DANS.LV mājaslapa vai mobīlā aplikācija caur kuru tiek piedāvāti pakalpojumi.

      3. Galvenie noteikumi un noris

      3.1 Galvenais
      3.1.1 Visiem pieprasījumiem, atsauksmēm un sakariem, kas veidoti DANS.lv jābūt veiktiem godprātīgi.
      3.1.2 Jebkurš pieprasījums, e-pasts, atsauksmes vai jebkurš cits saziņas veids ko izmantojuši DANS.lv lietotāji nedrīkst saturēt aizvainojošu, aizskarošu, apmelojošu vai nepiemērotu valodu. DANS.lv ir tiesības noteikt kas ir aizskarošs, aizvainojošs, apmelojošs vai nepiemērots, un veikt sekojošus pasākumus pret lietotājiem, kuri izmanto šādus e-pastus, tostarp DANS.lv mājas lapas lietošanas aizliegšanu uz noteiktu vai nenoteiktu laiku vai profila dzēšanu.
      3.1.3 Aizliegts bojāt, traucēt vai jebkādā veidā ietekmēt, mājas lapu vai pakalpojumus, tīklu vai pamatā esošo sistēmu kas saistīta ar to.
      3.1.4 Aizliegts jebkādu iemeslu dēļ izmantot jebkādus tehniskos līdzekļus lai piekļūtu mājas lapai, vai informācijai kas saistīta ar to.
     3.1.5 Aizliegts savā lietotāja profila informācijā vai ziņojumos iekļaut savu epastu, teleforna nummuru vai jebkuru citu kontakta informāciju, bet tos ievietot noteiktajos lauciņos kuri tiek piedāvāti komentāra pievienošanai.
      3.1.6 Pakalpojuma cena jānorāda eiro un cenā jābūt iekļautam PVN. Pakalpjuma sniedzējs vai lietotājs (pēc abpusējas vienošanās) ir atbildīgs par nodokļu saistībām.
      3.1.7 Aizliegts noslēgt darījumus ārpus DANS.lv sistēmas, vai kā savādāk izvairīties no DANS.lv panākumu nodevas kas apraskstīta 7. paragrāfā. Izvairīšanās no šīs maksas var tikt sodīta ar jūsu dalības apturēšanu vai jūsu profila dzēšanu.

      3.2 Pakalpojuma sniedzēja pienākumi
      3.2.1 Jūs atsauksieties tikai uz to lietotāju pieprasījumiem kuri ir precīzi, aktuāli, pabeikti un ietver visu vajadzīgo informāciju par pakalpojumu veikšanas un apmaksas nosacījumiem.
      3.2.2 Jūs atsauksieties tikai uz pieprasījumiem ja pieprasītais pakalpojums var tikt izpildīts.
      3.2.3 Jūs piekrītat, ka jūsu kontaktinformācija tiek piedāvāta lietotājiem gadījumā ja jūsu piedāvātais pakalpojums/i atbilst lietotāja pieprasījumam.
      3.2.4 Jūs piekrītat paziņot DANS.lv par jebkura pieprasījuma apstiprinājumu un, uzrādot rēķinu, maksāt DANS.lv panākumu nodevu.
      3.2.5 DANS.lv panākumu nodeva tiek pieprasīta no jebkura apmaksāta pakalpojuma, kas iegūts ar DANS.lv starpniecību, gadījumā, arī tad, ja padarītais darbs atšķiras no iepriekš publicētā pakalpojuma.

      3.3 Pakalpojuma pircēja pienākumi
      3.3.1 Jūs publicēsiet pakalpojuma pieprasījumu tikai tad ja būsiet gatavs par to maksāt.
      3.3.2 Ja jūs izvēlaties veikt darījumu ar meistaru jūs garantējat un apliecinat ka jums ir likumīgas tiesības slēgt un veikt darījumu.
      3.3.3 Jums ir jāveic pilnīga un savlaicīga samaksa par jebkādiem pakalpojumiem ko pērkat no meistara.
      3.3.4 Jūs piekrītat tam, ka veicot pieprasījumu jūsu kontakta informācija tiek piedāvāta (jūsu izvēlētajam) pakalpojuma sniedzējam.
      3.3.5 Aizliegts publicēt pakalpojuma pieprasījumu ar nodomu atrast pakalpojumu sniedzējus citiem nolūkiem kas neattiecas uz konkrētā darba veikšanu. Ja jūs vēlaties atrast pakalpojumu sniedzējus vai pakalpojumu pircējus citu iemeslu dēļ, kā piemēram: (1) darbinieku piesaistīšanai, (2) jūsu produktu reklamēšanai (3) jebkura cita iemesla dēļ, jums jāsazinās ar DANS.lv lai apspriestu citas iespējas.
      3.3.6 DANS.lv vērtība balstās uz tā pakalpojumu sniedzējus un pakalpojumu pircēju augošo tirgu. Noteikumu un nosacījumu pārkāpums ir: (a) apzināti izvairīties no DANS.lv panākumu nodevas (kas aprakstīta 7. paragrāfā) nemaksāšanas veicot darījumus ar mājaslapas lietotājiem ārpus DANS.lv vides, vai (b) apzināt pieprasīt lietotāja kontakta informāciju lai nodotu to citam meistaram vai trešajai personai ar nolūku iekasēt komisijas, starpniecības vai ievietošanas maksu. Izvairīšanās mēģinājumi no maksājumiem var tikt sodīti ar jūsu dalības apturēšanu vai jūsu profila dzēšanu.
      3.3.7 Ja jūs neesat apmierināts ar par jums ievietoto atsauksmi, jūs nedrīkstat draudēt, piespiest vai iebaidīt lietotāju ar pieprasījumu to mainīt. Ja pēc jūsu domām šī atsauksme ir aizskaroša, aizvainojoša vai apmelojoša lūdzu sazinieties ar DANS.lv
      3.3.8 Piešķirot pakalpojumu sniedzējam darbu jums ir jāpaziņo DANS.lv pakalpojumu sniedzēja aprēķinātā vai pieprasītā samaksa. Summai jāietver darba, materiālu un PVN izmaksas.

 

      4. Piekļuve mājaslapai

      4.1 Pakalpojumu sniedzēji / pakalpojumu pircēji: jūs varat piekļūt DANS.lv pakalpojumiem caur mājaslapu tikai lietojot jūsu e-pastu, lietotājvārdu un paroli. Reģistrējoties kā lietotājam jūs apliecināt, ka sakarā ar šiem Noteikumiem un Nosacījumiem jūs varat ar mums slēgt likumīgi saistošu līgumu.

      4.2 Drošības pārkāpums: ja jums ir pamats domāt, ka jūsu paroles drošība ir apdraudēta, jāveic visi vajadzīgie soļi lai paroli nomainītu. Jūs esat atbildīgs par jebkuru neatļautu darbību, kura veikta ar jūsu profilu mājas lapā līdz parole tiek nomainīta.

      4.3 Piekļuves informācijas drošība: jūs esat atbildīgs par savas piekļuves informācijas, kas ietver,jūsu e-pastu, lietotājvārdu un paroli, drošību. Jūs piekrītat:
      4.3.1 neatļaut jebkurai citai personai lietot jūsu lietotājvārdu;
      4.3.2 neizpaust jūsu paroli, lietotājvārdu, epastu, dzimšanas datumu, vai jebkuru citu informāciju kas saistīta ar jūsu profilu vai kas atļauj piekļūt jūsu profilam.

      4.4 Reģistrēties kā pakalpojumu sniedzējs vai pakalpojumu pircējs varat tikai tad, ja varat noformēt juridiski saistošu līgumu.

      4.5 Precīza informācija: jūs garantējat ka, reģistrējoties kā pakalpojuma sniedzējs vai pakalpojumu pircējs, esat sniedzis precīzu atbilstošu un spēkā esošu personisko informāciju. Jums ir jāuztur un jāatjauno sava profila informācija kas pieejama DANS.lv tā lai tā būtu precīza un spēkā esoša. DANS.lv var telefoniski vai ar e-pasta palīdzību sazināties ar jums lai pārbaudītu vai šī informācija ir pareiza. Jūs nevarat reģistrāties kā vairākas personas (patiesas vai nepatiesas). Tomēr, pēc DANS.lv ieskatiem jūs varat izveidot biznesa profilu kā papildinājumu jūsu personiskajam profilam.

      4.6 Ziņojumi un jaunumi: DANS.lv jums sūtīs e-pastus, kas saistīti ar jūsu dalību, darījumiem un citām darbībām tīmekļa vietnē, lai veicinātu un reklamētu pakalpojumu pieprasījumus, atsauksmju pieprasījumus vai DANS.lv produktus un pakalpojumus. DANS.lv var arī jums nosūtīt elektronisko DANS.lv jaunumu lapu. Jaunumu lapā būs skaidri paskaidrots kā Jūs atteikties no adresātu saraksta, ja nepieciešams.

 

      5. DANS.lv pakalpojumi Mēs esam apņēmušies padarīt jūsu pieredzi ar DANS.lv par pozitīvu pieredzi.

      5.1. Pieprasījuma pakalpojumi:
      5.1.1 DANS.lv sniedz pakalpojumus kas atļauj lietotājiem pieprasīt pakalpojumus no DANS.lv pakalpojuma sniedzējiem (darba pieprasījumus). Mēs meklēsim lietotāja pieprasītā pakalpojuma atbilstību starp vairākiem pakalpojuma sniedzējiem.
      5.1.2 Pēc jūsu pieprasījuma informācijas ievadīšanas mājas lapā, mēs jums piedāvāsim līdz 12 profesionāļiem no jūsu apkaimes (vai kādas citas), kas ir izrādījuši interesi jūsu piedāvātā darba veikšanā (pieprasījuma pakalpojumi). Jums tiks paziņots par pakalpojuma sniedzēju izrādīto interesi par jūsu ievietotā darba pieprasījumu. Lai arī mēs darīsim visu iespējamo, mēs tomēr negarantējam ka būsim spējīgi atrast jums piemērotu pakalpojuma sniedzēju no jūsu apkaimes kurš spēj vai vēlas veikt jūsu pieprasīto pakalpojumu.
      5.1.3 Mēs: (a) negarantējam vai nepārstāvam mājas lapu lietojošo pakalpojuma sniedzēju prasmes vai to padarītā darba kvalitāti, kad jūs izvēlaties viņu pakalpojumus; (b) neatbalstām vai neiesakām jums kāda konkrēta meistara pakalpojumus.
      5.1.4 DANS.lv nevienā brīdī vai nevienā veidā nepiedalās saistībās starp jums un meistaru un mēs netiekam iekļauti vai pieminēti jebkurā līgumā.
      5.1.5 Meistari nav DANS.lv darbinieki vai aģenti.

      5.2 Pabeigts līgums: Ja pēc darba pieprasījuma, pakalpojuma pircējs pieņem pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu, tad līgumam ir jābūt slēgtam starp lietotāju un pakalpojuma sniedzēju, ja vien nav norādīts citādi.

      5.3 Citi pakalpojumi: DANS.lv piedāvā arī atsauksmju sistēmu kur lietotājiem ir iespēja rakstīt atsauksmes par kāda pakalpojuma sniedzēja izmantotajiem pakalpojumiem. Noteikumi par atsauksmēm ir aprakstīti 8. punktā.

      5.4 Īpaši brīdinājumi:
      5.4.1 Pakalpojumi: mēs nodrošinām vietni kur iepazīstināt majas lapas lietotājus, kuri vēlas pieprasīt un piedāvāt pakalpojumus. Mēs nepiedalamies citu pakalpojumu sniegšanā, kā tikai to kas tiek iedāvāti vai pieprasīti mūsu mājaslapā. Ja lietotājs apstiprina pakalpojuma piedāvājumu tad līgums tiks noslēgts starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma pircēju. Mēs nedarbojamies kā nevienas puses aģents un nepiedalamies pārdošanā vai darījumos starp jums un citiem lietotājiem.
      5.4.2 Jūsu atbildība: Jūs paši esat atbildīgi par maksājumiem un citiem darījumiem starp jums un citiem lietotājiem. Jūs piekrītat ka DANS.lv neuzņemas atbildību vai nav sastīts ar jebkādiem lietotāju pārkāpumiem, tāpat kā ar lietotājiem kas reģistrējušies viltus ceļā lai izkrāptu naudu. DANS.lv nesola, nepārstāv vai nesniedz garantiju par pakalpojumiem kas tiek piedāvāti vai pieprasīti, turklāt: (a) attiecībā uz piedāvājuma/pieprasījuma saturu, drošību, aprakstu, vērtīgumu, kvalitāti, vai pakalpojumu kas tiek piedāvāti/pieprasīti vietnē, likumību. (b) piedāvājumu/pieprasījumu patiesumu. (c) ka pakalpojums atbildīs jūsu prasībām vai vēlmēm. (d) par lietotāju spējām veikt un/vai pabeigt maksājumu, ieksaitot kredītkaršu pārskaitījumus. (e) jebkāda jautājuma īpašumtiesības.

      5.5 Noliegums/noliegšana:
      5.5.1 Jūs skaidri saprotat un piekrītat,ka: (a) jūs pats esat atbildīgs par jebkādu pakalpojumu lietošanu. Pēc likumā atļautā apjoma, DANS.lv maksimāli atsakās un izslēdz visus izrotiešos nosacījumus vai garantijas, ieksaitot, bet ne tikai, pārdošanas garantijas, kādam noteiktam mērķim, un noteikumu nepārkāpšanu. (b) DANS.lv negarantē: i) ka sniegtie pakalpojumi būs bez traucējumiem, izpildīti laikā, droši, vai bez kļūdām, vai ii) ka jebkura informācija, ieskaitot autsauksmes, kas piedāvāta mājaslapā, būs pareiza vai uzticama. (c) Informācijai ko Jūs vai kāds cits ieguvis no DANS.lv nevajadzētu izteikt nekādu garantijas iespēju no DANS.lv puses, ja vien tas nav skaidri rakstīts noteikumos un nosacījumos. (d) atbildību par reklāmu saturu kas parādās mājaslapā (ieskaitot pašu reklāmu ievietotāju mājaslapu hipersaites) uzņemas tikai reklāmdevēji. Šādu reklāmu ievietošana DANS.lv mājaslapā neliecina par reklamētā produkta vai pakalpojuma atbalstīšanu vai rekomendēšanu. Tikai reklāmdevējs ir atbildīgs par savas reklāmas pārstāvniecību.

      5.6 Jūs piekrītat, ka Dans.lv nenes nekādu materiālo atbildību pret Jums un klientiem, ar kuriem jūs esat noslēdzis vienošanos/līgumu ar Dans.lv starpniecību.Ja klients vēršas pret jums ar sūdzību vai prasību materiāli atlīdzināt vai atgriezt samaksāto naudu par pakalpojumu/darbu, par kuru bijāt vienojušies veikt, bet jūs to neveicāt, veicāt daļēji vai neievērojāt norunātos termiņus, tad jūs piekrītat nevērsties pret Dans.lv ar prasību atlīdzināt šo materiālo vērtību, jo Dans.lv neatbild par jūsu saistībām pret klientu. Jūs arī piekrītat atbrīvot mūs no visām iespējamām darbībām, prasībām, izmaksām (ieskaitot tiesu un juristu izdevumus), zaudējumiem, tiesvedībām, kuras var pieprasīt cietušais (neapmierināts klients) vai viņa pārstāvis, kas vērsies pret jums jūsu saistību neizpildīšanas gadījumā.

      5.7 Kompensācija: Jūs piekrītat atbrīvot, kompensēt un garantēt kompensāciju jebkādu pārpratumu, zaudējumu, kaitējumu vai saistību gadījumā, ja jums nav izdevies izpildīt kādu no šiem Noteikumiem un Nosacījumiem.

      5.8 Pārkāpums:
      5.8.1 Neierobežojot citas DANS.lv tiesības un pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus, DANS.lv var ierobežot jūsu darbības mājas lapā, izņemt jūsu pieprasījumus vai profila informāciju, brīdināt citus lietotājus par jūsu darbībām, izteikt jums brīdinājumu, apturēt jūsu dalību vai dzēst jūsu profilu, atteikties sniegt savus pakalpojumus ja jūs esat pārkāpis kādu no nosacījumu un noteikumu punktiem, vai ja DANS.lv to pēc saviem uzskatiem uzskata par nepieciešamu.
      5.8.2 DANS.lv neapliecina vai negarantē to, ka pakalpojumu pieprasītāji vai sniedzēji ir atbilstoši licenzēti, bez parādiem vai civilprocesa vai kriminālprocesa sodiem,ka tiem ir vispārīgā vai civiltiesiskā apdrošināšana, reģistrēšanās brīdī vai vispār. Tā kā apstākļi var mainīties, DANS.lv jums iesaka pašiem pārliecināties par katru lietotāju izlasot tā profila informāciju.

 

      6. Informācijas sniegšana

      6.1 Lietotāja profila informācija: Kā lietotājs, jūs piekrītat, ka pievienojot darba piedāvājumu mājas lapā, vairākiem pakalpojuma sniedzējiem varētu tikt piedāvāta jūsu profila informācija un viņi varētu ar Jums sazināties. Reģistrējoties lietotājiem ir iespēja izvēlēties ar kādu profila informāciju viņi vēlas dalīties (e-pastu, mobīlā telefona nummuru, mājas/darba telefona nummuru). Personas kontaktinformācija nebūs apskatāma līdz brīdim, kad pakalpojuma sniedzējs apskatīs darba piedāvājumu un pieprasīs kontaktinformāciju un darba piedāvātājs šo pieprasījumu apstiprinās.

      6.2 Sazinoties ar lietotājiem: Sniedzot mums šo informāciju, vai iesniedzot darba pieprasījumu jūs izmantojat DANS.lv pakalpojumus, un jūs piekrītat ka mēs vai DANS.lv pakalpojuma sniedzēji sazinās ar jums lietojot telefonu, faksu, epastu, vai citiem sakaru līdzekļiem, lietojot jebkuru no jūsu piedāvātajiem kontaktiem, lai mēs jums varētu piedāvāt pakalpojumus, lai apkalpotu jūsu kontu, lai risinātu jautājumus kuri attiecas uz jūsu kontu vai citiem mērķiem kas saistīti ar jūsu darba pieprasījumu un mūsu biznesu, tostarp arī ar tirdzniecību saistītus epastus. Papildus informācijai par jūsu kontakta informāciju skatīt Noteikumos un Nosacījumus.

      6.3 Precizitāte: Jūs garantējat ka jūsu sniegtā informācija būs precīza, aktuāla un pareiza. Ja jūs sniedzat informāciju kas ir nepatiesa, neprecīza vai nepareiza, vai ja DANS.lv ir pamatots iemesls aizdomām, ka jūsu sniegtā informācija ir nepatiesa, neprecīza vai nepareiza, DANS.lv ir tiesības Jums atteikt jebkādu pašreizējo vai turpmāko sadarbību.

      6.4 Kompencsācija: Apzināti ievadīta nepatiesa informācija, ieskaitot, bet ne tikai, vārds, telefona nummurs, adrese vai epasts ir ļoti nopietns un krāpniecisks pārkāpums kas varētu radīt ievērojamas izmaksas un nodarīt kaitējumu privātuma tiesībām, DANS.lv un tā pakalpojuma sniedzējiem un pircējiem, kā piemēram laika, pūļu un izdevumu zudumu, kas veltīti atbildot un pieprasot jūsu nepatieso informāciju. Attiecīgi, ja jūs apzināti ievadat nepatiesu informāciju darba piedāvājumā vai pieprasījumā, ieskaitot, bet ne tikai citas personas vārdu, epasta adresi, mājas adresi vai telefona nummuru vai arī izdomātu vārdu, epastu, mājas adresi, jūs piekrītat pilnībā atlīdzināt un būt atbildīgam par, DANS.lv un jebkura pakalpojuma sniedzēja, kurš apstiprina jūsu darba piedāvājumu, jebkādiem zaudējumiem kas izriet no šādas tīšas, maldinošas un kaitīgas darbības, ieskaitot pamatotas juridiskās izmaksas, izmaksas un izdevumus kas saistīti ar to.

 

      7. Izmaksas un konti

      7.1 Izmaksas:
      7.1.1 Bezmaksas reģistrēšanās: Kļūt par lietotāju var bez maksas. DANS.lv pieprasa maksu pakalpojuma sniedzējiem, kad viņu piedāvātais pakalpojums ir sekmīgi izvēlēts pateicoties DANS.lv piedāvātajiem pakalpojumiem. Mājas lapas lietošana ir bez maksas.
      7.1.2 Izmaksas: (a) DANS.lv pašreizējās izmaksas norādītas mājaslapas izmaksu lapā. Jebkurš maksājums kas jāveic meistaram, tiks paziņots no DANS.lv mājaslapas un tas būs jāveic 7 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. DANS.lv ir tiesības pieprasīt dokumentu no lietotāja vai meistara par veiktā darba kopējām izmaksām. DANS.lv pieprasīs maksājumu par darbiem kur pakalpojuma sniedzējs var pierādīt ka samaksa par darbu netika saņemta ne viņa vainas pēc. (b) Darba pieprasījumam kas ievietots DANS.lv mājaslapā ir jāattiecas uz konkrētu veicamo darbu. Par pievienotajiem darba pieprasījumiem/piedāvājumiem kuri satur neatbilstošu informāciju (tai skaitā reklāmas vai personāla meklēšanu) DANS.lv var piemērot papildu izmaksas pēc saviem ieskatiem. (c) DANS.lv ir tiesības piemērot maksu par jebkuru no mūsu izmantotajiem pakalpojumiem, jebkurā laikā. Gadījumā, ja mēs ieviešam jaunu pakalpojumu, tad maksa par šo pakalpojumu stājas spēkā ar šī pakalpojuma stāšanos spēkā, ja vien nav norādīts citādi. (d) Jebkura maksa ir norādīta eiro bez PVN , ja vien nav atrunāts citādi. (e) Pirms atbildat uz darba pieprasījumu būtu vēlams apskatīt DANS.lv izmaksas lai pārliecinātos par izmaksām, kas tiks jums pieprasītas. (f) DANS.lv ir tiesības vērsties pret jums, lai atgūtu nesamaksāto parādu. Jūs esat atbildīgs par visiem izdevumiem (ieskaitot, bet ne tikai, tiesas izdevumiem, maksas par juridiskiem pakalpojumiem, parādu piedzīšanas aģentūras maksu , un 30 eiro administratīvo maksu.) kuri radušies DANS.lv parāda piedzīšanas procesā.

      7.2 DANS.lv konti:
      7.2.1 Pro pakalpojuma sniedzēja konts: Ja jūs esat Pro pakalpojuma sniedzējs un esat reģistrējies maksājot ikgadējo abonamenta maksu, gadījumā ja jūs beidzat sadarbību pirms jūsu gada abonementa termiņa beigām DANS.lv nav atbildīgs par jebkādu kompensāciju vai naudas atgriešanu.

      7.3 Kredītkaršu pakalpojumi: Iespēja maksāt ar kredītkarti tiek piedāvāta, lai lietotāji varētu samaksāt „panākumu nodevu” kā arī (pēc izvēles) ikgadējo abonomenta maksu (Pro). Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazinieties ar mums e-pastu: info@dans.lv .
      7.3.1 Valūta : Visas izmaksas tiek norādītas eiro valūtā. Izmaksu lapā ir aprakstītas visas izmaksas kā arī PVN. Ar kredītkartēm veiktie maksājumi tiks pieprasīti eiro.
      7.3.2 Maksājumu noteikumi(panākumu nodokļi): Panākumu nodoklim jābūt samaksātam 7 dienu laikā pēc tā pieprasīšanas datuma. Tā kā mēs nevaram izsekot kad tieši darbs tik paveikts un kad jums tiek samaksāts, mēs nevaram gaidīt līdz jums tiek samaksāts par darbu. Jūs piekrītat maksāt panākumu nodokli arī tad ja jūsu dalības laiks ir beidzies.
      7.3.3 Maksa par Pro pakalpojuma sniedzēja abonentu tiek veikta iepriekš. Kompensācija netiks sniegta. DANS.lv negarantē ka kādam no meistatiem būs pieejams kāds konkrēts darbs, vai ka pievienotais darba piedāvājums atbildīs reālajam darbam. Ja jūs piekrītat automātiski mums maksāt abonamenta maksu, mēs to pieprasīsim 3 dienas pirms spēkā esošā abonamenta beigām. 14 dienas pirms abonamenta atjaunošanas datuma tiks izveidots rēķins ko būs iespējams apskatīt mājaslapā. Jūs varat atcelt savu piekrišanu automātiskajam maksājumam „mans DANS” nodaļā mājaslapā. DANS.lv nav atbildīgs par jebkādiem jūsu vai kādas trešās personas zaudējumiem vai izdevumiem kas radušies sakarā ar jūsu pierišanu automātiskajam abonomenta maksājumam. Laiku pa laikam DANS.lv var mainīt Pro meistara abonamenta maksu. Par cenu izmaiņām tiks paziņots 14 dienas pirms jūsu abonamenta atjaunošanas datuma, ja jūs nebūsiet atteicies no šī abonamenta pirms šī datuma, mēs pieņemsim ka esat piekritis šīm izmaņām. Jūs piekrītat ka arī tad ja jums Ir Pro meistara statuss, DANS.lv var ierobežot vai izbeigt savu pakalpojumu sniegšanu. Jūs piekrītat ka DANS.lv ir tiesības mainīt Pro meistara priekšrocības.
      7.3.4 Konta noilgums: Jūs piekrītat ka esat atbildīgs par maksājumiem balstoties uz maksājumu noteikumiem. Ja jūsu kontam ir 7 dienas nesamaksāts maksājums jūsu konts tiks automātiski ierobežots. Katrs kavētais maksājums tiks palielināts par 1,5 % mēnesī.
      7.3.5 Maksājumi un kompensācijas: Maksājumi un kompensācijas var tikt piešķirti pēc DANS.lv ieskatiem arī citos apstākļos.
      7.3.6 Saņemot rēķinus: Jūs piekrītat saņemt visus rēķinus ar epasta ziņojumu, jūsu norādītajā epasta adresē. Nodrošināt ka šis ēpasts ir pareizs un spēkā esošs ir jūsu atbildība.
      7.3.7 Jautājumi: Ja jums ir jautājumi sakarā ar jūsu kredītkartes vai debitkartes maksājumiem, jūs piekrītat sazināties ar mums sadaļā „sazinieties ar mums” lietojot piedāvāto veidlapu.
      7.3.8 Neveiksmīgs maksājums: Ja kāds no jūsu maksājumiem nav izdevies vai vēlāk tiek pieprasīts no bankas vai kartes izsniedzēja, jūs piekrītat apmaksāt izdevumus kas mums radušies plus 5 eiro + PVN administrēšanas maksu.
      7.3.9 Krāpšana: Pat tad ja DANS.lv ir ieviestas sistēmas lai mazinātu kredītkaršu krāpšanas risku, DANS.lv nav atbildīgs par lietotāju aizsargāšanu pret kredītkaršu krāpšanu. DANS.lv krāpšanas riska mazināšanas sistēmas var laiku pa laikam likumīgi apturēt norēķināšanos ar kredīkartēm. Šādos gadījumos maksājumi jāveic ar citu maksāšanas metodi.
      7.3.10 Atļauja: Ja jūs reģistrējaties kādas kompānijas vai citas personas vārdā jums ir jābūt atļaujai kas to apliecina. Neatļauta reģistrēšanās kādas citas kompānijas vai personas vārdā tiks uzskatīta kā krāpnieciska rīcība, kas var izraisīt normatīvo naudas sodu vai lietas nodošanu policijai.

 

      8. Atsauksmes

      8.1 DANS.lv ierosina lietotājus sniegt atsauksmes, vērtējumus un pārskatus par pakalpojuma sniedzēju sniegtajiem pakalpojumiem. DANS.lv ir tiesības publicēt mājaslapā lietotāju atsauksmes, vērtējumus un statistiku kas saistīta ar pakalpojuma sniedzēju darbību, un DANS.lv izmantos šo informāciju lai uzraudzītu meistaru sniegumu un nepārtraukto dalību.

      8.2 Atsauksmes nedrīkst saturēt aizskarošu vai nepiemērotu valodu, vai apmelojošu informāciju. Vienīgi DANS.lv ir tiesības noteikt kas tiek uzskatīts par aizskarošu vai nepiemērotu valodu, vai apmelojošu informāciju. Atsauksmēm jāsastāv no faktiem kas nesatur aizskarošu vai nepiemērotu valodu, vai apmelojošu informāciju.

      8.3 Jūs drīkstat pievienot atsauksmes tikai par konkrētu darījumu. Jūs nedrīkstat sniegt atsauksmes kas neattiecas uz darījumu kam tās pievienojat.

      8.4 Jūs nedrīkstat pievienot atsauksmes par sevi pašu un atsauksmēs iekļaut savu kontaktinformāciju vai personas informāciju.

      8.5 Atsauksmes ir paredzētas tikai un vienīgi lai atvieglotu pakalpojumu apmaiņu mājaslapā. Jūs nedrīkstat sniegt atsauksmes par pakalpojumiem jebkurai citai vietnei kas nav mūsu mājaslapa. DANS.lv atsauksmes hipersaites ievietošana citās mājaslapās tiks uzskatīta par Noteikumu un Nosacījumu pārkāpumu.

      8.6 DANS.lv neuzņemas nekādu atbildību par aizskarošām, nepiemērotām vai apmelojošām atsauskmēm kas pievienotas mūsu mājaslapā.

 

      9. Intelektuālais īpašums Jebkāds mājaslapas saturs kā piemēram, teksts, grafika, logo, pogu ikonas, attēli, audio materiāli, programmas un mobīlas aplikācijas ir DANS.lv vai tā apgādātāju īpašums un ir aizsargāts ar Latvijas un starptautiskajiem autortiesību likumiem. Šī satura apkopojums šajā mājaslapā ir DANS.lv īpašums un ir aizsargāts ar Latvijas un starptautiskajiem autortiesību likumiem. Jebkura programmatūra kas lietota šājā mājaslapā ir DANS.lv vai to piegādātāju īpašums un tiek aizsargāta ar Latvijas un starptautiskajiem autortiesību likumiem. Jebkāda šī satura reproducēšana, grozīšana, izplatīšana, pārsūtīšana, pārpublicēšana, demonstrēšana, komercializēšana ir stingri aizliegta.

Reģistrējies

Reģistrācija-BEZ MAKSAS

Reģistrēties
Ievieto darbu

Ievietot darbu-BEZ MAKSAS

Ievietot darbu
Lapa izstrādes stadijā!!!
Site is under construction!!!